ARCOBALENO

€9,00

pomodoro, mozzarella, peperoni ai ferri, panna, salamino