OKAY

€9,50

pomodoro, mozzarella, gorgonzola, peperoni in agrodolce, melanzane